Funcionamento: Segunda á Sabádo das 05:45 ás 20h
Domingo das 06h ás 12h